Chevrolet-nin emal edilmə strategiyası

Bu gün cəmiyyətdə getdikcə azalan təbii sərvətlərin yenidən işlənməsi cəhdi artır. Ətraf mühütün müdafiəsi, tullantıların sayını azaltmaq məqsədi ilə Chevrolet çox böyük cəhdlər göstərir ki, təbii ehtiyatlardan effektiv istifadə olunsun.

Materialların emalı sahəsində öz fəaliyyətinin davamı olaraq, Chevrolet 2003-cü il Mart ayında öz Ekolojı Siyasətini elan etdi, hansı ki tərkibində Chevrolet ardıcıllıq texniki inkişafını əks etdirən avtomobilin yenidən emalı prossesini və eyni zamanda ətraf mühütün qorunması üzrə müvafiq normalarının müdafiəsini və istifadəsini cəm etdi.

Chevrolet Təkrar Emalın Stategiyasının saxlanmasında əsas məqsəd, avtomobillərin hazırlanması zamanı tullantıları azaltmaq, xüsusi tədbirlər görməklə, yeni avtomobillərin istifadəsi üçün lazım ola biləcək sıradan çıxmış avtomobillərin hissələrini işlətmək, bununlada qiymətsiz təbii və enerji ehtiyatlarına qənaət etmək.

GM Chevrolet Təkrar Emal Strategiyası məhsulun inkişafı (artımı) kontekstində kompleksli istehsalının birləşdirici hissələrdən biridir və iki əsas üzərində formalaşır:

 • Kompleks istehsalın öhdəlikləri
 • Emal prossesini asanlaşdıran avtomobillərin tərtibatı; emal yönümlü dizayn
 • İşlədilmiş hissələrin və materialların emalı
 • Ətraf mühütün kirlətmədən emal prossesinin təşkil olunması


Emal modelinin elementləri:

 • Emala yarayan materialların seçimi
 • Demontaj sxemi
 • İşlədilmiş hissələrin və materialların emalı
 • Ətrəf mühütün qorunması planıBu məqsədləri hesaba alaraq, Chevrolet məhsulun proektləşdirilməsi prossesində çalışır elə bir avtomobillərin konstruksiyasını qursun ki, gələcəkdə alınan məhsul yenidən hazırlanmaya və emala yüngül uyğunlaşsın.

Chevrolet bu prossesi avtomobilin işlənməsində vacib bir nailiyyət kimi qiymətləndirir.

Hazır məhsula görə məsuliyyət

1. İnkişaf

 • Yenidən emalın və bərpanın dövrünün bazar qiymətinin tərtibi
 • Defisit (aztapılan) materiallar

2. İstehsalat

 • Emal edilmiş materialların istifadəsi

3. İstifadə

 • Avropa Birliyinin Bərpa Məqsədi ilə Avtomobillərin Sökülməsi Direktivi

4. Bərpa

 • Ehtiyat hissəlləri
 • Tullantıların idarə olunması